Eko Etiket

Küresel olarak üretim ve hizmet sektörlerinin tamamını kapsayan; çevreye zarar vermeyen ya da zararı sürekli düşürülmeye çalışılan ve ekolojik olarak tanımlanan ürün veya hizmetlerin, NSO-NAP 3 (Ecogloballabel) Eko Etiket Standardı gereksinimlerince Etiket Tescil Sistemi’ ne “Eko Etiket” denir.

Doğal Standartlar Organizasyonu (NSO), Eko Etiket (Ecolabel) uygulamalarını, uluslararası ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak şekilde hazırlayarak, 2018 yılında küresel eko etiket standardı NSO-NAP 3’ ü yayınlamıştır.

NSO-NAP 3 Eko Etiketi, Gönüllülük ilkesince, tüketicilerin daha çevreci ürün ve hizmetleri ayırt edebilmelerine fayda sağlamak, üretici ve tüketicilerin ortak çevre hassasiyetlerini artırmak ve pekiştirmek için oluşturulmuş, katılımcı, piyasa temelli bir ekonomi aracı olarak kullanılmaktadır.

Etiketleme de kontrol kriterleri, Kaynak kullanımı, Kaynakların tüketilmesi, Doğal kaynak yönetimi, Çevre (toprak, su ve hava) kirliliği, Enerji yönetimi ve tüketimi, Atık yönetimi, , Biyo-çeşitlilik, Ekosistem sağlığı ile İnsan sağlığı konuları ile ilişkilidir.

Her ürün ya da hizmet için etiketleme de, yerinde denetim gerekli görülmemektedir. Yerinde Denetim ve Kontrol kararı; Başvuru İnceleme ve Değerlendirmesi yapan, Eko Etiket Organizasyonu (IBI) tarafından yetkilendirilen, akredite ve lisanslı kuruluşların çevre uzmanlarından oluşan komiteye aittir.

Etiketlemede; ISO 14001 Belgesi - Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Belgesi - Enerji Yönetim Sistemi vb. ilgili yönetim sistemlerinin, Uygulama ve Tescili etiketleme uygulamasında avantaj sağlar.

NSO-NAP 3 KÜRESEL EKO ETİKETLERİ, ürün ya da hizmetlerin ayırt edici nitelik kazanmasının yanında, şirketlerin tanıtımına, itibarına ve prestijine katkı sağlayan, çevreci marka değerlendirmesini sağlar. Bu kazanımlar, Pazarda yer almak ve rakiplerin önüne geçebilmek için önem arz etmektedir.

NAP 3 Eko Etiket Standardı, etiketlemede ürünün ve üretimin çevre risklerine bağlı olarak Tip I, Tip II ve Tip III olmak üzere 3 tipte uygulanmaktadır. NSO-NAP 3 Standardı bu uygulamaları için; ISO’ nun Çevre etiketleri ile alakalı aşağıda verilen 4 adet standardı referans alarak, Global Eko Etiketleme yapılmasını sağlar.

Referans alınan ISO Standartları:

  • Tüm etiket tipleri için ortak rehber standart; ISO 14020 Standardı, çevre etiketlerinin tümünü içeren rehber standarttır.
  • ISO 14021 Standardı; ISO 14020 ile beraber kullanılan ve Tip II etiketleme olarak adlandırılan Üreticinin kendinden beyanlı çevre etiketi kriterlerini tanımlar.
  • ISO 14024 Standardı; ISO 14020 ile beraber kullanılan ve Tip I etiketleme olarak adlandırılan, Çevresel önderlikle öne çıkan, genellikle tümünün 3. Taraf yetkili ve lisanslı sertifikasyon kuruluşları tarafından tescil edildiği çevresel etiket kriterlerini tanımlar.
  • ISO 14025 Standardı; ISO 14020 ile beraber kullanılan ve Tip III etiketleme olarak adlandırılan, Genel olarak; matris şekillerinde spesifikasyonların tanımlanarak ürün ile ilgili detaylı bilgi içeren çevresel beyan kriterlerini tanımlar.