Standartlar

NSO standardı olan etiketler için Bölüm 1, standardı olmayan etiketler için Bölüm 2 kullanılmalıdır.


Bölüm 1

İlgili Doğal Standard Organizasyon (NSO) Standardlarına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilir ve standartları satın alabilirsiniz.

nso


Bölüm 2

NSO STANDARDI OLMAYAN ETİKETLER İÇİN SERTİFİKASYON ŞEMASI

Bu şema, özel olarak bir etiket standart gereksinimi ile tanımlanmayan (NSO-NAP 7 Vegan Etiketi, NSO-NAP 3 Eko Etiket gibi), test yöntemi ile tescil edilebilecek ve ilgili özel etiket logosu/işareti/sembolü ile etiketlenebilecek test odaklı özel etiketlemeleri ve sertifikasyonunu kapsar.

Etiket Kapsamları

 • GDO’ suz Etiketi,
 • NBŞ İçermez Etiketi,
 • Renklendirici/Boyar Madde İçermez Etiketi,
 • Tatlandırıcı İçermez Etiketi,
 • Şurup (Glukoz/Fruktoz) İçermez Etiketi,
 • Alkolsüz Ürün Etiketi,
 • Alerjen İçermez Etiketi,
 • Hipoalerjenik Ürün Etiketi,
 • Gaz İçermez Etiketi,
 • Çin Tuzu (MSG) İçermez Etiketi,
 • Sülfat İçermez Etiketi,
 • Fosfat İçermez Etiketi,
 • Nitrat İçermez Etiketi,
 • Fitalat İçermez Etiketi,
 • Silikon İçermez Etiketi,
 • Paraben İçermez Etiketi,
 • Parafin İçermez Etiketi,
 • BPA (Bisfenol A) İçermez Etiketi,
 • Et ve Et Ürünü İçermez Etiketi,
 • Çiğ Ürün Etiketi,
 • Trans Yağ İçermez Etiketi,
 • Hayvansal Yağ İçermez,
 • Doymuş Yağ İçermez Etiketi,
 • Mineral Yağ İçermez Etiketi,
 • Palm Yağı İçermez Etiketi,
 • %100 Bitkisel Ürün Etiketi,
 • Pestisit İçermez Etiketi,
 • Kafein İçermez Etiketi,
 • Soya ve Soya ürünleri İçermez Etiketi,
 • Mısır İçermez Etiketi,
 • Süt Ürünü/Laktoz İçermez Etiketi,
 • Balık Ürünü İçermez Etiketi,
 • Yumurta veya Yumurta Ürünleri İçermez Etiketi,
 • Düşük Karbonhidratlı Ürün Etiketi,
 • Ketojenik Ürün Etiketi,
 • Kuruyemiş İçermez Etiketi,
 • Fıstık İçermez Etiketi,
 • İlave Şeker İçermez Etiketi,
 • Lektin İçermez Etiketi,
 • İlave Tuz İçermez Etiketi,
 • Sebzeli Ürün Etiketi,
 • Taze Ürün Etiketi,
 • Arı Ürünü İçermez Etiketi,
 • Plastik İçermez Etiketi,
 • Biyo-Bozunur Ürün Etiketi,
 • Toksik Değildir Etiketi,
 • Radyasyonsuz/Radyoaktif Değildir Etiketi,
 • Anti-Oksidan Etiketi,
 • El Değmeden Üretilmiş Ürün Etiketi vb. etiketler.
A. Yönetim Sistemi Gereklilikleri

Etiket talep edilen ürünler için üreticiler; ilgili etiket sektöründe uluslararası, kamu-yasal gereksinim yönetim sistemi, regülasyon ve/veya ürün belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.

• Örnek 1: Gıda Sektörü ürün etiketlemesi için İşletme Kayıt/Onay Belgesi, ISO 22000 Belgesi, FSSC 22000, Organik Belgesi, IFS, BRCGS, GMP Belgesi gibi herhangi bir yönetim sistemi ya da ürün tescil uygulaması olmalıdır.

• Örnek 2: Kozmetik-Kimya Sektörleri ürün etiketlemesi için Kamusal Ruhsat yasal gereklilik ise ruhsat, ISO 13485 Belgesi, FDA Belgesi, Organik Belgesi, GMP Belgesi gibi herhangi bir yönetim sistemi ya da ürün tescil uygulaması olmalıdır.

• Örnek 3: Tekstil Sektörü ürün etiketlemesi için Ekoteks Belgesi, Organik Belgesi gibi bir tescil uygulaması olmalıdır.

B. Ürün İçerik Gereklilikleri

Üreticiler, Etiketleme gereksinimi için nihai ürünler bu bölümdeki gereksinimleri karşılamalıdır.

 • Nihai ürün ve ürünü oluşturan bileşenlerde ilgili etiket gereksinimi karşılanmalıdır.
 • Ürün işlemeye yardımcı olan maddeler de ilgili etiket gereksinimini karşılamalı ve etiket yapısına uygun olmalıdır.
 • Şüpheli veya şaibeli bileşen kullanmaktan kaçınılmalıdır.
 • Üretim ve yönetim süreçlerinde hayvan istismarı ile elde edilmiş bileşen ve kaynak kullanılmamalıdır.
 • Ürün içeriğinde; sağlığı tehlikeye atacak, ürün güvenliği riski taşıyan ve çevre zararı tescilli bileşen kullanılmamalıdır.
 • Etiketlenecek üründe, üretimde kullanılan makine, ekipman, nakliye, depolama vb. unsurlardan kaynaklı, ilgili etiket gereksinimine uygun olmayan bulaşma (kontaminasyon) veya kirlilik bulunmamalıdır.
 • Nihai üründe ilgili etiket gereksinimi %100 karşılanmalı, bulaşma ve/veya kirlilik olmamalıdır. Ancak; Glutensiz, Vegan, Vejetaryen, Helal Vegan, Helal Vejetaryen gibi etiketlerde, etiket standartları ve ürün ile ilgili kamu otoritelerince kabul kriteri verilen bulaşma ve kirlilik limitleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.
C. Süreç Gereklilikleri

Üreticiler, Etiketleme gereksinimi için bu bölümdeki yer alan süreç gereksinimlerini karşılamalıdır.

a) Üretim Prosesi, ilgili etiket gereklerini karşılayacak şekilde dizayn edilmeli, ilgili etiketli ürün dışı üretim için tedbir alınmalı ya da aynı proses kullanılmamalıdır.

b) Tüm Süreçlerde; ilgili etiket gereksinimini tehdit edecek bulaşma veya kirlilik riski ortadan kaldırılmalıdır. (Madde 1. g) dikkate alınmalıdır.)

D. Test, Muayene ve Kontrol

a) Üretici Kuruluş(lar) ürününün(lerinin) Test, Muayene ve Kontrol edilmesini, Lisanslı- Akredite Sertifikasyon Kuruluşları ile sağlamalıdır.

b) Lisanslı-Akredite Sertifikasyon Kuruluşu(ları), etiketlenecek ürünler ile ilgili bu maddede belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır.

i. Etiketlemede; Ürün Test, Muayene ve Kontrol faaliyetlerini Lisanslı ve Akredite Sertifikasyon Kuruluş yürütür. Test ve Muayene Kabiliyeti olmayan Lisanslı-Akredite Sertifikasyon Kuruluşu, kendisine hizmet verecek ISO/IEC 17025 akredite taşeron laboratuvarı(ları) oluşturur ve lisanslar.

ii. NOT: Lisanslı Laboratuvarlar harici laboratuvar testleri kabul edilmemelidir.

iii. Ürün tipi ve özelliklerine bağlı olarak her bir üründen en az 2 adet referans örnek alınarak, ilgili etiket gereksinimince ve ISO/IEC 17025 Akredite-Lisanslı Test Laboratuvarları ilgili metotlarınca test ve/veya muayene işlemine tabi tutulmalı ve doğrulanmalıdır.

iv. Ürün ile ilgili uluslararası veya kamu gereksinimi yönetim sistemi ve/veya ürün belgesi mevcut ise etiketlemede yerinde kontrol yapılmaz. Aksi durumda; Üretim tesisinde ilgili süreçte en fazla 0,5 gün/adam kontrol yapılarak doğrulama sağlanmalıdır.

E. Etiket Tescili, Yayını ve İzlenebilirlik
 • Lisanslı ve Akredite Sertifikasyon Kuruluşu, Test sonucu ilgili etiket kriterlerine uygun olan ürünleri ez az bir komite üyesinden oluşan etiket komitesinde değerlendirerek etiketleme kararı alır. Alınan Karara ve müspet test sonucuna istinaden tanımlanan bir qr-kod’ un yer aldığı İlgili Etiket Sertifikası basılır.
 • Basılan Sertifikasyon www.lifechainlabels.com organizasyon portalında yayınlanır. (Qr-Kod aktif hale geçirilir.)
 • Etiket Sertifikası sahibi üretici, ilgili etiketi/logoyu/işareti kullanım hakkı kazanır.
 • Etiket/Logo kullanımı Yaşam Zinciri Etiketleri Organizasyonunun belirlediği/belirttiği şekilde kullanılır.
 • İzlenebilirlik etiket sertifikası üzerinde yer alan qr-kodu ile sağlanır ve organizasyonun portalındaki yayından geçerlilik durumu ile ilgili doğrulama yapılır.

! UYARI: Bu şema tüm içerikleri ile telif hakkına sahiptir. Kopyalanamaz, izinsiz kullanılamaz.