Çevre Dostu Etiketi

Üretilen ürün veya hizmetlerin; Çevreye zarar vermediğinin ya da en az zararı vermesi için çaba sarf edilen, çevreye ve eko sisteme dost, güvenli ve güvenilir anlamına gelen, tüketici tatminini sağlayan NSO-NAP 3 Eko Etiket Standardı gereksinimlerini sağlayan Tip I türünde olan etiketlere “Çevre Dostu Etiket” ya da yaygın İngilizce tabiri ile “Eco Friendly” denir.

Çevre Dostu Etiketi; Ürün içeriği ve üretim prosesleri tehlikeli olmayan risk arz etmeyen ya da en az risk arz edecek yapıya ulaşılmaya çalışılan, kaynakların verimli ve etkin kullanımı, enerji verimliliği, sürdürülebilirliği, performansı vb. gibi ekosistemin önemli parametrelerinin tüketiciye sunulduğunun göstergesidir. Bilinçli tüketicinin tercihi için de önemli bir faktördür.

Etiket; Kuruluşların, Çevreci, sürdürülebilir ve çevre dostu marka olgusunu ortaya koyma yollarından birisidir.

İklim değişikliği ve çevre kirliliği sorunlarına muhatap olduğumuz günümüz Dünyasında, sürdürülebilir çevre yaklaşımın önemli bir parçası olan çevre dostu ürünler kullanması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğu yaygınlaştırmak ve tüketim bilincini de artırmak için ürünleri ve hizmetleri ayırt etmek ve işaretlemek için bu etikete ihtiyaç bulunmaktadır.

NSO-NAP 3 Eko Etiket Standardı; çevre dostu etiketi işaretlemesinin, ÇEVRE DOSTU BELGESİ ya da ECO FRIENDLY BELGESİ’ nin gereksinimleri karşılayarak tescillenmesini sağlar. Çevre Dostu Etiketi genel olarak; global ekonomilerde ve pazarda, çevreci, yeşil ve sürdürülebilir ürünlerin ayırt edilmesi ile nihai tüketicilere ve genel müşteriye güvence sağlanmasında klavuzluk eder. Tüketici ürünleri için gönüllü olarak sürdürülebilen bir işaretlemedir. Çevre Dostu Etiketi, Sertifikasyon standart gereklilikleri ile beraber, ürünlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirgemeyi hedefleyerek, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm, Kaynakların Korunması, Enerjinin Muhafazası, Atık İşleme, Çevre Koruma, Sürdürülebilir atık-kaynak-çevre ve Kullanım ömrü uzamış ihtiyaçları gibi kazanımlar sağlar.

Çevre Dostu Belgesi veya Çevre Dostu Etiketi, konvansiyonel, geleneksel, yalın vb. tüm üretim ürünlerinde ve tarımsal ürünlerde insana ve ekosisteme zararlı hiçbir, katkı ve yöntem kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlerin NSO-NAP 3 Ecoglobllabels Standardı gereksinimlerince tescillenen ürün ya da hizmetler için nitelik katan özel bir çevreci sembolüdür.

Çevre Dostu Sembolü, Üreticilerin Yasal Çevre mevzuatlarına uyum sağlamakta yardımcı olabileceği gibi küresel iklim ve çevre vb. antlaşmaların gereklerini yerine getirmede kamu otoritelerine ve işletmelere avantajlar sağlar.

Belgelendirme Süreci, Standart Eko Etiket ile aynıdır.