Helal Vegan Etiketi

NSO-NAP 11 Standardı gereksinimleri ile İslami kural ve kaidelere uygun üretilen, vegan gıdaların ve hizmetlerin; üretim, depolama, sunum ve diğer hizmetleri dahil, hayvansal içerik ya da bileşen içermeyecek ve hayvan istismarı barındırmayacak şekilde tedarik zinciri şartlarının karşılandığı etikete “Helal Vegan Etiketi”, “Helal Vegan Sertifikası” ya da “Helal Vegan Belgesi” denir.

Müslüman vegan tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılama ve ayırt edici bir özellik olma amacı taşıyan; Doğal Standartlar Teşkilatı tarafından yayınlanan, NSO-NAP 11 Helal Vegan Standardı etiketi, küresel “Helal Vegan” işaretlemesini Dünyada ilk defa ortaya koymuş ve taleplere cevap vermiştir.

Helal Vegan etiketi ile, gıda ve gıda dışı ürünlerin; islami, güvenilir, güvenli, hayvansal bileşen, hayvan istismarı içermeyen sembol taşıması ile seçilmesini kolaylaştıran ve ayırt edici özellik kazanmasını sağlar. Etiket; Hayvan menşeli ürünleri tüketmeyi ve kullanmayı reddeden Müslüman tüketicilerin, taleplerinin karşılanması amaçlanmaktadır. Helal Vegan Etiketlemesinde ana hedef, Vegan Müslüman tüketiciyi doğru bilgilendirmek ve NSO-NAP 11 HELAL VEGAN STANDARDI gereksinimlerine uygun olarak üretilen ürün ya da hizmetler için global bir işaret sağlamaktır.

Etiketlemede; Ürün, üretim ve hizmet prosesleri uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilmektedir.

HELAL VEGAN KRİTERLERİ

Üretimden ve/veya hizmet sürecinden çıkan nihai ürünün tüm süreçlerinde;

Hayvan menşeli gıda ya da gıda dışı içerik/bileşen (helal/necis/helal olmayan dahil) kullanmamak,

Hayvan üzerinde test veya deney yapmamak,

Bulaşma (Kontaminasyon) veya Kirlilik oranının en fazla 1/1000 (%0,1) olması,

Helal ve Vegan testleri ile muayeneden uygun sonuçlar almak genel kriterleridir.

Kriter detayları için; NSO’ dan (www.nsorg.org) Standarda ulaşabilirsiniz.

HELAL VEGAN ETİKETİ NASIL ALINIR?

Etiketlemede genel olarak 4 aşamalı bir süreç işletilmektedir. Bunlar;

  • 1. Helal Vegan Etiketi Başvuru aşaması,
  • 2. Helal Vegan Teklif ve sözleşme aşaması,
  • 3. Test, muayene ve denetimden oluşan uygunluk değerlendirme aşaması,
  • 4. Nihai ürünün Helal ve Vegan Test ve değerlendirme uygunluğu neticesi etiket tescil aşaması.

HELAL VEGAN ETİKETLEME SÜRESİ

Etiketleme süresi; uygunluk değerlendirme aşamasına bağlı olarak yaklaşık 1 - 3 hafta arasında değişmektedir. Çok sayılı ve kategorili kompleks ürün veya hizmet etiketlemelerinde süreç 13 haftaya kadar uzaya bilmektedir.

Etiketler, farklı fiyat alternatifleri ile 1 yıllık veya 2 yıllık olarak tercih edilebilmektedir.