Eko Ticaret Etiketi

Uluslararası ticarette yer alan; Ekolojik Üretim ve Hizmet sektörlerinin ürün ve hizmetlerini tanımlayan; çevreye duyarlı ve ekolojik olarak belirtilen ve NSO-NAP 3 (Ecogloballabel) Eko Etiket Standardı gereksinimlerince tescillenerek kullanılan, çevreci doğal ürün ve hizmetlerin ticari olarak işaretlemesine “Eko Ticaret Etiketi” ya da ”Ekolojik Ticaret Belgesi” denir.

NSO (Doğal Standartlar Organizasyonu), Eko Doğal Etiket uygulamalarında, uluslararası EKOLOJİK TİCARET İŞARETİ taleplerini karşılayacak şekilde NSO-NAP 3 Standardı gereksinimlerini oluşturarak eko ticaret etiketleme yapılmasını sağlamıştır.

Eko Ticaret Etiketi, Gönüllülük prensibi ile çalışan, çevreci ticari faaliyetleri ayırt etme amacı ile hizmet ve ürün üreticileri ve tüketicilerin ortak çevre bilincini geliştirmek ve farkındalığı artırmak için tasarlanmış, ekolojik ticarette; katılımcı ve piyasa temelli bir ekonomik sembol halini almıştır.

Eko ticaret kontrol gereksinimleri, Eko etikette olduğu gibi; “Kaynak kullanımı, Kaynakların tüketilmesi, Doğal kaynak yönetimi, Çevre (toprak, su ve hava) kirliliği, Enerji yönetimi ve tüketimi, Atık yönetimi, Biyo-çeşitlilik, Ekosistem sağlığı ile İnsan sağlığı konuları ile ilişkilidir.”

Ekolojik ticaret etiketlemesinde saha denetimi gerekli olmayabilir. Ancak; Saha Denetim ve Uygulama Kontrol kararı; Başvuru İnceleme ve Değerlendirmesi yapan, Eko Etiket Organizasyonu (IBI) tarafından yetkilendirilen, akredite ve lisanslı kuruluşların çevre uzmanlarından oluşturulan komitenin takdirindedir.

Etiketlemede; ISO 9001 Belgesi-Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Belgesi - Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Belgesi - Enerji Yönetim Sistemi vb. ilgili yönetim sistemlerinin, Uygulamaları ve Belgelerinden yararlanılır.

NSO-NAP 3 KÜRESEL EKO TİCARET ETİKETİ, ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici nitelik kazanmasının yanı sıra, ticarete konu taraf olan firmaların tanınmasında, itibar ve prestij elde etmesinde ve çevreci bir ticaret markası haline gelmesinde katkı sağlar.

Eko ticaret Etiketi, Tip I türü bir ürün ve hizmet etiketlemesidir.

Etiket tescilinde; NSO-NAP 3 Ecoglobal Etiket Standardı gereksinimleri değerlendirilmektedir.