Doğal Etiketi

Nihai Ürünlerin özgün yapısı ile doğallığı ve doğallığına müdahale edilmeden üretim sürecini tamamlayan, NSO-NAP 1 Doğal Standardı gereksinimlerini ve tüketicinin ihtiyacını karşılayan; Katkısız, Sentetik içeriği olmayan, Boyasız, GDO’ suz, Gaz’ sız, Hastalık yapıcı bileşen içermeyen, Glikoz-Fruktoz vb. gibi Şurup içermeyen ve Hormonsuz ürünlerin özel işaretlemesini gösteren güvenlik etiketine “Doğal Etiketi” ya da “DOĞAL ÜRÜN ETİKETİ” denir.

Doğal Gıda Etiketi, “Organik” ve “Sağlıklı” garantisi vermemektedir. Organik veya Organik alternatifi olarak asla değerlendirilmez. Doğal hammadde(ler) ile ürün güvenliği prensipleri uygulanarak üretilen ürünlerin müşteri ihtiyaçlarını karşılaması için oluşturulan bir etiket standardıdır. Müşterinin, doğal üretim proseslerinin literatürlere ve kodekslere uygun özgün ve saf yapısı ile üretilen ürünlerine ulaşmasını kolaylaştırarak sağlayan etikettir. Etiketin sertifikasyonuna; “Doğal Gıda Belgesi” ya da “Doğal Gıda Sertifikası” denir. Doğal Etiketi, Doğal Belgesi ve Doğal Sertifikası genel isimlendirmeleri de yapılmaktadır.

Vahşi rekabetten kaynaklı küresel sanayi üretiminin daha çok para hırsı ile tüketici için ürettiği katkılı, boyalı, uzun ömürlü, yapay, sentetik bileşenli, GDO vb. içerikli sadelikten uzak gıda güvenliği şüpheli içeriklerin ortadan kaldırılması için tüketici talepleri dikkate alınarak bu standart oluşturulmuştur.

NSO-NAP 1 Doğal Ürün Standardı; Tüketicinin doğru bilgilendirilmesini ve doğallığına müdahale edilmeden üretilmiş, tüketicinin doğal ürün taleplerini karşılamayı gaye ve misyon edinmiştir. Yalın üretimi, prensiplerini reddeder ve asla kabul etmez.

Ürün ve Üretim ile ilgili gereksinimler ve uygulamalar; Standardın 4, 5, 6, 7 ve 8. maddelerinde tanımlanmaktadır.

NSO-NAP 1 DOĞAL ÜRÜN STANDARDI

 • 0-Giriş
  • Uygulama kapsamı
  • Atıf yapılan standartlar ve düzenlemeler
  • Terimler ve tanımlar
  • Yönetim ve yönetim sistemi
  • Doğallık gereksinimleri
  • Dışarıdan tedarik yönetimi
   • Genel
   • Kontrolün tipi ve boyutu
  • İmalat
   • İmalat ve kalite kontrol
   • Tasarım
   • Kalibrasyon
   • Ambalajlama
   • Depolama
   • Raf ömrü
  • Etiketleme
   • Genel
   • Doğal sertifikasyon altında ürünler
  • Sertifikasyon, kontrol ve muayene
   • Denetim ve belgelendirme
   • İçeriğin onaylanması
   • Sertifikasyon kuruluşları
   • Lisanslı denetçi(ler)
   • Lisanslı ajans(lar)
   • Lisanslı laboratuvar(lar)
  • EK-A. NSO-NAP 1 Doğal ürün uygunluk beyanı
  • EK-B. CODEX ALIMENTARIUS dokümanları
  • KAYNAKLAR