Doğal Eko Etiketi

Üretim sektörlerinin doğal ürün üreticilerinin üretmiş oldukları ürünleri tanımlayan; çevreye duyarlı ve ekolojik olarak belirtilen ve NSO-NAP 3 (Ecogloballabel) Eko Etiket Standardı gereksinimlerince tescillenerek kullanılan, çevreci doğal ürün işaretine “Doğal Eko Etiketi” ya da”Ekolojik Doğal Belgesi” denir.

Doğal Standartlar Organizasyonu, Doğal Eko Etiketi uygulamalarında, uluslararası talepleri karşılayacak şekilde NSO-NAP 1 ve NSO-NAP 3 Standartları gereksinimleri dikkate alınarak doğal eko etiketleme yapılmasını sağlamaktadır.

Doğal Eko Etiketi, Gönüllülük prensibine dayalı, çevreci doğal ürünü ayırt etme, seçilebilmede kolaylık sağlamak, üretici ve tüketicilerin ortak çevre bilincini oluşturmak için tasarlanmış, doğal ürün pazarları için; katılımcı ve piyasa temelli bir ekonomi aracı halini almıştır.

Eko doğal kontrol gereksinimleri, Eko etikette olduğu gibi; “Kaynak kullanımı, Kaynakların tüketilmesi, Doğal kaynak yönetimi, Çevre (toprak, su ve hava) kirliliği, Enerji yönetimi ve tüketimi, Atık yönetimi, Biyo-çeşitlilik, Ekosistem sağlığı ile İnsan sağlığı konuları ile ilişkilidir.”

Ekolojik Doğal ürün etiketlemesinde saha denetimi; başvuru gerekleri ve üretim yönetim uygulamaları ve Değerlendirmesi’ ne tabidir. Yerinde Denetim ve Kontrol kararı; Başvuru İnceleme ve Değerlendirmesi yapan, Eko Etiket Organizasyonu (IBI) tarafından yetkilendirilen, akredite ve lisanslı kuruluşların çevre ve gıda uzmanlarından oluşturulan komitenin insiyatifindedir.

Etiketlemede; NSO-NAP 1 Doğal Ürün Belgesi-Standardı, ISO 22000 Belgesi-Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Belgesi - Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Belgesi - Enerji Yönetim Sistemi vb. ilgili yönetim sistemlerinin, Uygulama ve Tescililerinden yararlanılır.

NSO-NAP 3 KÜRESEL EKO NATÜREL ETİKETİ, doğal ürünlerin ayırt edici nitelik kazanmasının yanında, şirketlerin tanınmasında, itibar ve prestijine destek vermesinde ve en önemlisi çevreci bir doğal üretici markasının elde edilmesinde fayda sağlar. Bu faydalar ile doğal ürün üreticileri, Pazarda avantaj elde edebilirler.

Doğal Eko Etiketi, doğal ürün etiketlemesi Tip I türü ürün etiketlemesidir.

Etiket tescili; NSO-NAP 1 Doğal Ürün Standardı ve NSO-NAP 3 Eko Etiket Standardı birlikte değerlendirilerek gerçekleştirilir.