Ürünleri Nitelikli Etiketlerle Etiketlemek Mümkün Ama Kolay Değil !

Ürünleri Nitelikli Etiketlerle Etiketlemek Mümkün Ama Kolay Değil

15

Ocak

Özellikle Gıda üretimlerinin karmaşıklığı korkutucu boyutta olabiliyor ve sürdürülebilirlik için doğru yapılacak nitelikli etiketleme için gereken kontrolleri yapmak ve bulguları toplamak önemsiz olmayacaktır.

Üretim sonucu ürün özel etiketlemesinde, nerede durup nereden başlayacağımız konusunda alınması gereken zor ve stratejik kararlar vermek gerekiyor. Tüketicilerin çoğu, sürdürülebilir, sağlıklı ve çevreci ürün özel işaretlemelerinin ürüne yansıtması gerektiği konusunda hemfikirdir.

Sürdürülebilirlik ve ürün güvenliği, yaşam zinciri özel etiketleme sistemini zaman içinde farklılaşan içerik ve özellik bilgisini nasıl içermelidir? Ürün bazında hangi etiketleme yapılmalı?

Ürün güvenliği küresel bir sorundur ve küresel çözümlere ihtiyaç duyar. NSO Yaşam Zinciri Etiketleri, ürün özel etiket standartlarında tanınmış bir liderdir ve buna bağlı olarak oluşturduğu ürün özel etiketleri yüksek düzeyde tüketici güvenine sahiptir. Bu bize ürünü sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı hale getirme konusunda da öncülük etme fırsatı veriyor, ancak bunu yapacaksak şimdi harekete geçmeliyiz. Ürün özel işaretleme/etiketleme sorunların hiçbiri aşılmaz değildir, ancak zamanın bizden yana olmadığını düşünerek bir an önce aksiyon almak gerekiyor.